Servicii de Salarizare

Activitatea de salarizare este o muncă rutinieră care implică un volum mare de timp, dar care nu aduce plusvaloare afacerii. Din acest motiv, din ce in ce mai multe firme aleg să externalizeze activitatea de payroll catre firmele specializate.

 Prin externalizare servicii salarizare, firmele pot redirecţiona timpul şi efortul pentru derularea altor activităţi mult mai importante pentru dezvoltarea afacerii.

 Serviciul de salarizare cuprinde urmatoarele activităţi:
•Verificarea şi procesarea pontajului lunar şi a tuturor datelor necesare calculului salarial; •Verificarea certificatelor de concediu medical;
•Calculul salarial;
•Livrarea documentelor rezultate din calculul salarial: statul de salarii, fluturaşi de salarii, nota contabilă;
•Generarea si transmiterea la ANAF a declaraţiei unice;
•Evidenţa concediilor de odihnă;
•Generarea rapoartelor statistice privind datele de personal şi salarizare atunci când clientul este inclus în eşantionul Comisiei Naţionale de Statistică;
•Generarea şi depunerea fişelor fiscale anuale;
•Întocmire de adeverinţe de salariat (salariu, tip general pentru angajat, stagiu cotizare CAS, pentru spitalizare, de vechime, etc.)
•Consultanţă în problemele de salarizare;
•Întocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului.

Externalizarea payroll presupune şi transferul responsabilităţii privind aplicarea corectă a prevederilor legale de la angajator către prestatorul de servicii.